Dự án mật ong
Oz về mật ong leptospermum úc

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi đang thực hiện một dự án tìm kiếm thêm nguồn mật ong leptospermum úc (còn gọi là bụi thạch, hoặc manuka Úc).

Nguồn: https://ozhoneyproject.wordpress.com/2017/04/01/about/

Tại sao chúng tôi thực hiện dự án nghiên cứu này?

Mật ong Manuka (Leptospermum scoparium) từ New Zealand nổi tiếng thế giới và nó được bán với giá cao hơn nhiều so với các loại mật ong khác. Tuy nhiên, mặc dù Úc là nơi có sự đa dạng lớn nhất của thực vật Leptospermum trên thế giới (chúng tôi có hơn 80 loài so với New Zealand chỉ có L. scoparium), hầu hết mật ong của chúng tôi không được hưởng mức giá cao tương đương ở New Zealand.

Chúng ta đã biết rằng một số ít mật ong Leptospermum của Úc có mức độ hoạt động kháng khuẩn tương tự như manuka New Zealand, nhưng hầu hết hơn 80 giống khác của Úc chưa được thử nghiệm. Chúng tôi muốn tìm thêm nguồn mật ong hoạt động và hiểu thêm về các đặc tính dược liệu của những mật ong Úc này. Chúng tôi đang làm điều này bởi vì chúng tôi muốn giúp ngành nuôi ong Úc bằng cách tăng số lượng và giá trị của mật ong Úc dược liệu.

hoa manuka ở úc

Quý khách vui lòng  đăng ký thông tin email nhận tin khuyến mãi.